© SBD L.M.


Úvod Informácie Služby Tlačivá Výberové konania Galéria Mapka Kontakty Archív

Stanovy Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Volebný poriadok


Kľúč pre voľbu delegátov pre Zhromaždenie delegátov SBD Liptovský Mikuláš


Prehľad výkonov správcu SBD Liptovský Mikuláš zahrnutý do poplatku za správu platný od 1.1.2013


Cenník poplatkovPrehľad výkonov správcu – SBD Liptovský Mikuláš

zahrnutý do poplatku za správu

platný od 1.1.2013


Cenník poplatkovPrehľad výkonov správcu – SBD Liptovský Mikuláš

zahrnutý do poplatku za správu

platný od 1.1.2013

Cenník poplatkov

Informácia o spracovaní osobných údajov


Informácia o spracovaní osobných údajov

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri nefunkčnom vykurovacom telese

Možnosť uplatnenia reklamácie vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu je do 24 mesiacov od jeho doručenia