SBD


Prejdi na obsah

Informácie

OZNÁMENIE

Na základe zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení a zákonníka práce
od 1.1.2013, Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš skončí všetky dohody o pracovnej činnosti k 31.12.2012. uzatvorené so :
- zástupcami vlastníkov bytov,
- kuričmi,
- dozorcami výťahov,
- upratovačmi,
- pracovníkmi vykonávajúcimi odpisy vodomerov.

Od 1.1.2013 bude správca Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš na činnosť zástupcu vlastníkov bytov a kuričov uzatvárať príkazné zmluvy.

Celé znenie tu.


Problémy správy bytových domov

V dosiaľ predkladaných písomných podkladoch pre stretnutia zástupcov vlastníkov bytov sa správca zameriaval predovšetkým na informačnú a vysvetľovaciu stránku noviel zákona o prevode bytu do osobného vlastníctva (č. 182/1993 Z.z.). Zámerom bolo podať prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domov najdôležitejšie informácie vyplývajúce zo zmien zákona všetkým vlastníkom bytov. Schôdze vlastníkov bytov, na ktorých sa zúčastňujú zamestnanci družstva však dokazujú, že len zopár jednotlivcov vie o týchto informáciách a väčšina sa vôbec k týmto informáciam nedostala. Na druhej strane je nutné poznamenať, že o tieto informácie vlastníci bytov neprejavujú dostatočný záujem. Priamym dôsledkom tohto stavu je nasledovný postoj vlastníkov bytov v domoch, ktoré spravuje Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš (ďalej SBD LM).
celý článok


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu