© SBD L.M.


Úvod Informácie Služby Tlačivá Výberové konania Galéria Mapka Kontakty Archív

Žiadosť o prevedenie bytu do osobného vlastnictva. Formát:   PDF   RTF

Dohoda o prevode členských práv. Formát:   PDF   RTF

Odhláška z členstva. Formát:   PDF   RTF

Žiadosť o zmenu adresy na zasielanie pošty. Formát:   PDF   RTF

Nahlásenie zmeny počtu osôb bývajúcich v byte. Formát:   PDF   RTF

Nahlásenie stavu meračov. Formát:   PDF   RTF

Nahlásenie čísla bankového účtu. Formát:   PDF   RTF

Splnomocnenie - vzor. Formát:   PDF   RTF

Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov. Formát:   PDF   RTF

Žiadanka na vykonanie opravy. Formát:   PDF   RTF

Vzor zápisnice zo schôdze vlastníkov. Formát:   PDF   RTF