© SBD L.M.


Úvod Informácie Služby Tlačivá Výberové konania Galéria Mapka Kontakty Archív

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb podľa zákona č.205/2014 Z.z.


„Postup pri obstarávaní tovarov a služieb podľa zákona č. 205/2014 Z.z.,"


„Postup pri obstarávaní tovarov a služieb podľa zákona č. 205/2014 Z.z.,"


„Postup pri obstarávaní tovarov a služieb podľa zákona č. 205/2014 Z.z.,"

Výberové konanie na dostavbu sídla spoločnosti


Výzva na predloženie cenovej ponuky


Výberové konanie - vyhodnotenie


Výberové konanie na energetický audit tepelných rozvodov bytových domov


Výzva na predloženie cenovej ponuky


Výberové konanie - vyhodnotenieVýberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany


Výberové konanie - vyhodnotenie


Výberové konanie – vyhodnotenie pre rok 2021/2022


Výberové konanie – vyhodnotenie pre rok 2022/2023

Výberové konanie na zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok plynových zariadení


Výberové konanie - vyhodnotenieVýber dodávateľa na kompletný servis plynových kotolní


Výberové konanie - vyhodnotenie