© SBD L.M.


Úvod Informácie Služby Tlačivá Výberové konania Galéria Mapka Kontakty Archív

Stavebné bytové družstvo ponúka svoje skúsenosti a odbornosť pracovníkov pri:


- hydraulickom vyregulovaní objektov a termoregulácii bytov od projektovej dokumentácie až po realizáciu

- zabezpečení montáže pomerových meračov tepla v bytoch podľa výberu zákazníkov

- výmene rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie

- rekonštrukčných prácach vykurovacích systémov

- vykonávaní odborných skúšok a prehliadok zdvíhacích výťahov s 24 hodinovým servisom

Stavebné bytové družstvo má spôsobilosť a vykonáva:


- montáž vodomerov na teplú úžitkovú vodu, studenú vodu a meračov tepla v bytoch i na vstupoch do      objektov


Meracie zariadenia sú za bezkonkurenčné ceny. Zároveň zabezpečujeme aj overenie už nainštalovaných meračov po strate platnosti overenia

Práce je možné objednať na úseku TZB :

p. Tarčáková, tel.  0910 385 227 726

*Podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii sú všetky správcovské spoločenstvá a vlastníci bytu zodpovedné za platné úradné

overenie nainštalovaných vodomerov a meračov tepla v bytoch a objektoch. Správnosť meradiel a evidenciu preveruje štátny

metrologický dozor"