SBD


Prejdi na obsah

Služby

Chcete minimalizovať naklady pri odstraňovní porúch v kanalizácií, rozvodoch vody a vykurovacích systémoch ?
Využite služby elektronického kamerového systému REMS Orkus color , ktorým zameráme miesto poruchy, čím znížime Vaše náklady a ušetríme Váš čas a peniaze ! Práce kamerou - 21,73 € + DPH / hod

Stavebné bytové družstvo ponúka svoje skúsenosti a odbornosť pracovníkov pri:

- hydraulickom vyregulovaní objektov a termoregulácii bytov od projektovej dokumentácie až po realizáciu
- zabezpečení montáže pomerových meračov tepla v bytoch podľa výberu zákazníkov
- výmene rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie
- rekonštrukčných prácach vykurovacích sistémov
- vykonávaní odborných skúšok a prehliadok zdvíhacích výťahov s 24 hodinovým servisom

Stavebné bytové družstvo má spôsobilosť a vykonáva:

- montáž vodomerov na teplú úžitkovú vodu, studenú vodu a meračov tepla v bytoch i na vstupoch do objektov


Meracie zariadenia sú za bezkonkurenčné ceny. Zároveň zabezpečujeme aj overenie už nainštalovaných meračov po strate platnosti overenia


Práce je možné objednať na úseku TZB :
p. Ďuriš, tel. 044 / 55 23 889, 0903 537 726


*Podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii sú všetky správcovské spoločenstvá a vlastníci bytu zodpovedné za platné úradné
overenie nainštalovaných vodomerov a meračov tepla v bytoch a objektoch. Správnosť meradiel a evidenciu preveruje štátny
metrologický dozor"


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu